شرایط کنسلی بلیط هواپیما داخلی طبق بخشنامه‌های رسمی به دلیل ویروس کرونا

 هفتم اسفند ماه 1398

شرایط کنسل کردن ایرلاین های داخلی طبق بخشنامه‌های رسمی برای تاریخ‌های مشخص شده به چه صورت است؟


بلیط هایی که تاریخ خرید و پرواز و همچنین تاریخ ثبت استرداد آنها به شرح زیر باشد بدون جریمه کنسل خواهد شد.

 

هواپیمایی آتا

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز 6 اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین 6 اسفند تا 15 فروردین است، و استرداد بلیط تا 3 ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

هواپیمایی ایرتور 

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز 6 اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین 6 اسفند تا 25 اسفند ماه است و استرداد بلیط تا 5 ساعت قبل از پروازثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

هواپیمایی ایران ایر 

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز 6 اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین 6 اسفند تا 12 فروردین ماه است، و بلیط های که تاریخ پرواز آنها تا 7 اسفند ماه استرداد تا 3 ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، و بلیط هایی که تاریخ پرواز های از 8 اسفند به بعد باشد، در صورتی که مسافرین استرداد خود را تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز در سایت ثبت کرده باشند، بلیط بدون جریمه کنسل می‌شود.

هواپیمایی معراج 

– بلیط هایی که تاریخ پرواز آنها از 7 اسفند به بعد باشد و استرداد بلیط تا 24 ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شوند.

هواپیمایی وارش 

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 6 اسفند ماه است و تاریخ پرواز آنها بین 6 تا 26 اسفند ماه باشد و استرداد حداقل 8 ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شوند.

هواپیمایی کاسپین 

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از یکم اسفند ماه باشد و استرداد بلیط تا 3 ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد بدون جریمه کنسل می‌شوند.

هواپیمایی زاگرس 

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 5 اسفند ماه و تاریخ پرواز آنها بین 5 اسفند تا 15 فروردین باشد و استرداد آنها بین 5 تا 13 اسفند ماه و تا 3 ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

ایرلاین آسمان

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 6 اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین 6 اسفند تا 9 فروردین باشد و مسافر 3 ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

قشم ایر 

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 6 اسفند ماه باشد مسافر 3 ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد (محدودیت در تاریخ پرواز وجود ندارد) بدون جریمه کنسل می‌شود.

سپهران 

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 6 اسفند ماه باشد و مسافر تا 12 ساعت قبل از پرواز و قبل از 10 اسفند ماه استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد (محدودیت در تاریخ پرواز وجود ندارد) بدون جریمه کنسل می‌شود.

ماهان

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 6 اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز از 6 اسفند تا 15 فروردین باشد و مسافر 3 ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد بدون جریمه کنسل می‌شود.

کیش ایر 

– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 5 اسفند ماه است و تاریخ پرواز آنها بین 5 تا 17 اسفند ماه باشد و استرداد آنها 24 ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

خرید بلیط هواپیما 


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.